Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy zdecydowali się przekuć swoją wrażliwość na los potrzebujących seniorów, w czyn.

Mamy nadzieję, że pomimo trudnych czasów, nadal będziemy wspólnymi siłami kontynuować piękną misję, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi.

Ofiarowane dobro zawsze powraca często, pozostawiając darczyńcę szczęśliwszym