Fundacja TV Puls „Pod Dębem” jest jedną z nielicznych organizacji, które zajmują się wspieraniem osób starszych w całej Polsce. Pomagamy Seniorom od 2013 roku. Od początku działalności regularnie przekazujemy sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, finansujemy zakup leków, materiałów higienicznych i zapewniamy środki, które są niezbędne dla zapewnienia godnej opieki osobom starszym mieszkającym w Domach Pomocy Społecznej.

Aby przekazać 1,5% podatku Fundacji TV Puls „Pod Dębem”na dalszą pomoc Seniorom, prosimy wpisać w zeznanie podatkowe nasz numer KRS 0000 49 11 53

Liczba naszych Podopiecznych stale rośnie, dlatego w imieniu wszystkich Seniorów, których wspieramy, dziękujemy za przekazanie 1,5% podatku.