Projekty cykliczne

Sieć Pokoleń – bezpieczny Senior online

To wspólna inicjatywa Fundacji TV Puls „Pod Dębem” i T-Mobile Polska S.A. w ramach której przekazujemy laptopy mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmuje również szkolenie Seniorów z obsługi laptopów i poruszania się w świecie nowoczesnych technologii, a także spotkania z psychologiem. Akcja została zainicjowana w lutym 2021 z myślą o Seniorach, mieszkańcy 11 Domów Pomocy Społecznej otrzymali laptopy i dostęp do zajęć edukacyjnych. W październiku 2022 wystartowaliśmy z drugą edycją, w ramach której oprócz przekazania laptopów do kolejnych 20 Domów Pomocy Społecznej, zaplanowaliśmy cykl spotkań z psychologiem.
Obecnie z programu korzysta ponad 6200 Seniorów.

Wspólny Obiad „Pod Dębem”

W ramach tego działania dostarczamy ciepłe obiady dla osób starszych, które są podopiecznymi dziennych domów pomocy. W swojej pracy często słyszymy, jak dużym wyzwaniem dla osób starszych, mających trudności ze sprawnym poruszaniem się, czy borykających się z innymi ograniczeniami wynikającymi z ich wieku, jest samodzielne przygotowywanie posiłków. Niestety nie wszystkie placówki, które zapewniają dzienną opiekę, mogą również zapewnić podopiecznym ciepły i wartościowy posiłek. Dlatego uruchomiliśmy projekt Wspólny Obiad, którego celem jest wsparcie Seniorów poprzez zapewnienie im obiadów w ramach pobytu w takich placówkach.

Podziel się dobrem na Święta

Projekt realizowany jest cyklicznie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ma na celu wsparcie osób starszych mieszkających w Domach Pomocy Społecznej. Mieszkańcy DPS to głównie osoby w trudnej sytuacji materialnej, często samotne. Są wdzięczni za każdy miły gest i okazane zainteresowanie. Nasza świąteczna akcja to realna pomoc materialna, ale i radość, która pozostaje na długo. Dzięki wsparciu firm oraz Darczyńców indywidualnych, podopieczni Fundacji otrzymują paczki z kosmetykami, ubraniami, produktami higienicznymi, lekami i preparatami wzmacniającymi.

Budowanie więzi międzypokoleniowych

Obdarowujemy Seniorów uwagą i miłością! Zainicjowaliśmy akcję zachęcającą do kontaktów międzypokoleniowych, którą prowadzimy we współpracy ze szkołami i przedszkolami. Przepiękne prace dzieci regularnie trafiają do naszych podopiecznych – mieszkańców Domów Pomocy, a Ci z kolei przygotowują dla dzieci różne niespodzianki, w tym nagrania, na których czytają i opowiadają bajki.

Blok Charytatywny

Telewizja Puls od lat wspiera działalność Fundacji charytatywnymi blokami reklamowymi, które są emitowane w Wigilię i na Wielkanoc. Dochód z reklam przekazywany jest na pomoc potrzebującym Seniorom – podopiecznym Fundacji TV Puls ,,Pod Dębem”, ale też pozwala na reagowanie w sytuacjach kryzysowych – blok charytatywny wyemitowany w Wielkanoc 2022 wspomógł potrzebujących Seniorów z Ukrainy.