Kontakt

Fundacja TV Puls Pod Dębem
Chełmska 21, bud.22
00- 724 Warszawa
kontakt@fundacjapoddebem.pl

Dane rachunku bankowego:
26 1090 1043 0000 0001 3256 2329
Santander Bank Polska SA

NIP: 521 36 63 425
KRS: 0000491153
REGON: 147019244

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z FUNDACJĄ

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja TV Puls Pod Dębem z siedzibą w Warszawie ul. Chełmska 21 bud.22 00-724 (miejscowość i adres) (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy e-mail: kontakt@fundacjapoddebem.pl lub telefonu: +48 22 559 73 33
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji celów statutowych Fundacji oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji celów statutowych Fundacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania i rozliczenia działań wynikających z celów statutowych fundacji.
 6. Przysługuje Państwu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu.
 2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.