O fundacji

Misja

Misją Fundacji TV Puls „Pod Dębem” jest poprawa jakości życia Seniorów poprzez wsparcie placówek opiekuńczych.

Nasze główne działania to:

  • udzielanie wsparcia domom pomocy społecznej, domom opieki społecznej, dziennym domom pomocy społecznej, placówkom medycznym oraz domom seniora przez zakup wyposażenia i niezbędnych środków
  • budowanie i pielęgnowanie relacji międzypokoleniowych
  • przeciwdziałanie wykluczeniu Seniorów

Obecnie pomagamy niemal 2.700 osobom starszym - głównie mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej oraz podopiecznym Dziennych Domów Pobytu. Wspieramy 39 ośrodków, ale prośby o pomoc napływają do nas z kolejnych miejsc.

Wspierane przez nas Domy Pomocy

Kliknij w wybrane miasto na mapie i dowiedz się więcej

Wizja

Chcemy, by Seniorom żyło się lepiej, oni zasługują na godną starość. Nasi podopieczni to głównie osoby mieszkające w Domach Pomocy Społecznej, które często znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, dlatego potrzebują szczególnego wsparcia i troski. Nie pozwólmy, żeby czuli się opuszczeni, samotni i zaniedbani. Doskonale rozumiemy, że chociaż pomoc, której udzielamy ma najczęściej wymiar materialny, to wspieranie Seniorów, nie może sprowadzać się tylko do niego. Mądre i odpowiedzialne działania na rzecz poprawy jakości życia osób starszych muszą mieć charakter stały i kompleksowy. Powinny uwzględniać również przeciwdziałanie wykluczaniu seniorów z życia społecznego i uwrażliwianie młodego pokolenia na potrzeby tej grupy społecznej.

Erin Dąbska, Prezes Fundacji

Ludzie fundacji

Erin Dąbska

Prezes i Pomysłodawczyni Fundacji TV Puls „Pod Dębem”.

Erin Dąbska, poprzez swoją działalność, mówi o tym jak ważne są edukacja, zrozumienie, pozytywne podejście, dostęp do potrzebnych serwisów, a przede wszystkim - szacunek. I o tym, co jeszcze jest do zrobienia w kwestii pomocy osobom starszym.

„W Polsce rośnie liczba osób starszych – do 2050 roku ponad 40% społeczeństwa będą stanowiły osoby powyżej 60. roku życia. Wszyscy będziemy Seniorami, nie da się podważyć praw biologii. Powinniśmy być wrażliwi na sytuację osób starszych i standard ich życia.

Swoją działalność na rzecz osób starszych wykonuje charytatywnie. Jest finalistką konkursu Bizneswoman Roku. Zawodową tancerką, promotorką zdrowego i aktywnego stylu życia. Była aktorka reklamowa i instruktorka fitness. W latach 2004-2011 kierowała własną szkołą tańca „StudioTańca i Fitnessu” podwarszawskim Konstancinie. W 2011 roku prowadziła w TV Puls program pt. „No problem” udzielając porad na temat stylu życia.

Marta Komańska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji TV Puls "Pod Dębem"

Wszechstronna managerka z doświadczeniem międzynarodowym. Marketingowiec, psycholożka biznesu, inżynierka. Łączy idee, firmy, środowiska, różne dziedziny działalności.

Zorientowana na człowieka i efektywność działań. Pomysłodawczyni projektu „Sieć Pokoleń – bezpieczny senior online”, który ma za zadanie ułatwić osobom starszym kontakt z bliskimi, edukację technologiczną, tak, aby mogli poczuć się pewniej w cyfrowym świecie. Projekt ma także zwrócić uwagę na wykluczenie cyfrowe i problem samotności starszych osób. Marta jest również Instruktorem Nordic Walking i praktykiem jogi Iyengara. Prowadzi zajęcia, organizuje wyjazdy, zarażając miłością do piękna natury i jakościowego życia w duchu slow life.