Niektóre gesty mają wielkie znaczenie, i tak jest też w tym przypadku, dzięki firmie Hydrex Diagnostics, przekazaliśmy  Podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, oraz Domu Pomocy Społecznej im. „Matysiaków” w Warszawie 500 sztuk specjalistycznych szczoteczek do zębów.

W tych trudnych czasach nie zapominajmy o drugim człowieku, i dzielmy się tym co najcenniejsze… dobrocią ❤️