Fundacja TV Puls „Pod Dębem”  działa nieprzerwanie od 2013 roku na rzecz Seniorów.
 
W rozmowie z „Twój Styl” Erin Dąbska, założycielka i prezes Fundacji rozwija temat swojej misji i pracy charytatywnej. 
Opowiada o tym, jak ważne są edukacja, zrozumienie, pozytywne podejście, byśmy wszyscy byli coraz bardziej wrażliwi na los osób starszych.
Szczególnie teraz, gdy są w grupie największego ryzyka.