Kundelki u Matysiaków

 

Relacja z pikniku na portalu Warszawa.pl

http://www.warszawa.pl/za-oknem/piknik-u-matysiakow

 

Relacja z pikniku na portalu ngo.pl

http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2181881.html