Na apel Fundacji – chęć pomocy 500 potrzebującym seniorom w Święta Bożego Narodzenia odpowiedziały pozytywnie  Aflofarm i Floslek.

Firmy te przekazały łącznie blisko 4 000 produktów, z których przygotowaliśmy paczki produktowe dla blisko 900 pensjonariuszy mieszkających w 8 Domach Pomocy Społecznej oraz blisko 50 paczek produktowych dla osób indywidualnych.