Warto pomagać!

Domy Pomocy Społecznej ukazane ze strony dziecka, oraz interesujące formy pomocy jakie proponuję dzieci wobec starszych.

W kulminacyjnej scenie spotu mały chłopiec zapytany o to czym jest Dom Pomocy Społecznej, zauważa że jest to miejsce gdzie jest dużo babć i dziadków, którzy potrzebują pomocy. Tym samym podkreśla, że osoby starsze przebywające w Domach Pomocy Społecznej tak samo jak wszyscy ludzie mają swoje rodziny, swoje historie, uczucia i zasługują na godne życie – tak jak nasi najbliżsi!