Ze względu na braki w odzieży ochronnej, dla bezpieczeństwa pensjonariuszy oraz pracowników, Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu, zwrócił się do nas z prośbą o sfinansowanie kombinezonów.

Pośpieszyliśmy z pomocą.

Zakup kombinezonów sfinansowany został ze środków zebranych w charytatywnym bloku reklamowym #PulsSeniorom, który miał miejsce 24 grudnia 2020.