Wsparcie

Seniorzy borykają się z ogromną ilością problemów, często są pozostawieni sami sobie bez pomocy bliskich. Czują się odrzuceni i niezrozumiani. Warto im okazać zainteresowanie w każdym aspekcie ich życia i postarać się, żeby okres starości był dla nich czasem spędzonym szczęśliwie i aktywnie.

Nasze hasło brzmi: „Pod Dębem” znajdziesz pomoc, zrozumienie i godność. Już ponad 3 lat wspieramy seniorów kierując się właśnie nim. Fundacja TV Puls „Pod Dębem” pomaga wyposażać sale rehabilitacyjne, modernizuje pomieszczenia do terapii zajęciowej, wspiera Domy Pomocy Społecznej. Pomaga również osobom starszym, którzy borykają się z różnymi chorobami i brakuje im środków na leczenie. Dzięki naszym działaniom seniorzy mają szansę przeżyć starość godnie i z należytym szacunkiem.

Jeśli chcesz wesprzeć podopiecznych Fundacji TV PULS „Pod Dębem”, przekaż nam swoją darowiznę.

LUB

wpłać wybraną przez siebie kwotę: