Starsze osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na wykluczenie społeczne.

Oprócz niepełnosprawności ruchowej, cierpią na choroby związane z wiekiem. Codziennym problemem jest pokonywanie barier architektonicznych. Ponadto seniorzy nie potrafią korzystać tak swobodnie z osiągnięć technologicznych, jak ludzie młodzi.

To często wyklucza starsze osoby niepełnosprawne z korzystania z dóbr publicznych oraz pełnienia należnych im ról społecznych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów – to zadanie dla każdego z nas.

Wspierając Fundację TV Puls „Pod Dębem” pomagasz niepełnosprawnym seniorom.

Wyślij SMS o treści WSPIERAM pod numer 71260.