Fundacja TV Puls „Pod Dębem” wzięła udział w konferencji inaugurującej program „Dostępność Plus 2018-2025” w Centrum Nauki Kopernik.

Wszystko co chcecie wiedzieć na temat Programu, znajdziecie tutaj: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/dlaczego-dostepnosc/

Przypomnijmy, że na początku bieżącego roku, wraz z innymi organizacjami społecznymi braliśmy udział w konsultacjach
z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Tematy na jakie zwróciliśmy uwagę Ministerstwa to m.in. brak przystosowania polskich mieszkań i bloków do potrzeb osób starszych, a co za tym idzie, duże utrudnienia związane z „wydostaniem się” tych osób
z budynków mieszkalnych oraz problem transportu miejskiego i medycznego dla seniorów.

Urzędnicy Ministerstwa zauważyli zgłaszane przez nas problemy, a jedna z Podopiecznych Fundacji wystąpiła w krótkim filmie prezentowanym podczas Konferencji. Problemy jakie na swoim przykładzie przybliżyła Pani Ola to wspomniane utrudnienia
z wydostania się z bloku oraz słaba dostępność miejskiego transportu inwalidzkiego.

Podsumowując, będziemy z pewnością interesować się realizacją Programu „Dostępność Plus 2018-2025”. Cieszymy się również, że problemy osób starszych stają się widoczne nie tylko dla organizacji takich jak nasza.