,,Od dziesięciu lat stoi na czele Fundacji Telewizji Puls „Pod Dębem” (…). Jest Amerykanką, ale serce oddała Polsce (…).” – W prasie ukazał się wywiad z Erin Dąbską, w którym poruszany jest m.in temat naszych ostatnich działań i projektów.