Czy zdarzają Wam się sytuacje, gdy poznajecie kogoś i od początku czujecie zrozumienie i współdzielenie Waszych wartości? My tak właśnie mieliśmy z ludźmi z Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu. Podczas naszego spotkania zrodził się pomysł na współpracę, a potem szybko przeszliśmy do jego realizacji.
W tej chwili na antenach TV Puls i PULS2 możecie oglądać spot promujący naszą wspólną akcję na rzecz seniorów, którzy na stałe przebywają w domach pomocy społecznej. Tym razem poruszamy w nim problem samotności i jej nieodłącznych elementów, które obserwujemy w czasie naszych wizyt- emocjonalnego napięcia, niepokoju, a czasami apatii i zobojętnienia.

Jak wiemy, na samotność nie ma innego lekarstwa niż towarzystwo życzliwej nam osoby. A jeśli ta osoba jest w dodatku zabawna, potrafi pięknie śpiewać, grać na instrumencie i jest profesjonalnym terapeutą z doświadczeniem w terapii śmiechem, to możemy być pewni, że poczujemy się lepiej 

I na tym właśnie polega nasza wspólna akcja. Odwiedzamy domy pomocy społecznej wraz z artystami-klownami z Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu, którzy wśród ich mieszkańców prowadzą profesjonalną terapię śmiechem. Artyści-klowni już w poprzednim roku odwiedzali pacjentów Oddziału Geriatryczno-Internistycznego w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Zdaniem personelu, ich wizyty przyczyniły się do trwałego zmniejszenia napięcia emocjonalnego i lęku podopiecznych, a także wpłynęły pozytywnie na opiekunów i cały zespół medyczny.
Zachęcamy do obejrzenia spotu i wspierania naszej akcji!
Trzymajcie za nas kciuki!