Trzeci z serii odcinków spotkań z psycholożką Magdaleną Marciniak poświęcony jest tematowi komunikacji z rodziną, w tym z dorosłymi dziećmi i wnukami. Spotkania z psychologiem są częścią cyklicznego projektu Fundacji TV Puls „Pod Dębem” – „Sieć Pokoleń – Bezpieczny Senior online”.

Komunikacja jest procesem przekazywania informacji między ludźmi. Istnieje wiele kanałów komunikacji – kanał mowy czy gestów, mimika twarzy, a także komunikacja elektroniczna. Psycholodzy wyróżniają różne style komunikacji, z których najważniejsze to komunikacja asertywna, agresywna, unikająca czy też manipulacyjna.

Komunikacja z drugim człowiekiem może czasem sprawiać kłopoty. Trudności w komunikacji mogą pojawiać się z różnych powodów, m.in. z braku zrozumienia, nieumiejętności wyrażania uczuć czy też nieumiejętności słuchania. Aby skutecznie komunikować się z rodziną, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach. Ważne jest, aby określić cel komunikacji, uwzględnić emocje związane z rozmową, a także unikać błędów komunikacyjnych takich jak wyolbrzymianie, skróty myślowe czy przysłuchiwanie się tylko swoim myślom.

Zachęcamy do obejrzenia całego odcinka!