Fundacja TV Puls „Pod Dębem” rozpoczyna projekt skierowany do osób starszych korzystających ze wsparcia placówek opiekuńczych. Wspólny Obiad „Pod Dębem” to projekt realizowany we współpracy z firmą Fresenius Kabi, w ramach którego zapewnimy ciepłe obiady dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów do końca 2023 roku.

Trudno jest mi sobie wyobrazić w XXI w. sytuację, w której Seniorzy nie mają możliwości zjedzenia ciepłego obiadu. Z tego powodu postanowiliśmy zrobić coś, aby pomóc tym, którzy są najbardziej potrzebujący. Wierzymy, że nasz projekt zapewni nie tylko pożywne posiłki, ale również uśmiech na twarzach Seniorów – mówi Erin Dąbska, Prezes Fundacji TV Puls „Pod Dębem”.

Jak podkreśla Maciej Chmielowski, misją Fresenius Kabi Polska jest troska o życie – „Nasze działania koncentrujemy wokół pacjentów krytycznie i przewlekle chorych leczonych zarówno w szpitalach, jak i otoczonych opieką poza szpitalną. Dlatego tak ważni są dla nas seniorzy –  wspieramy ich zdrowie. Dlatego w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo, wspólnie z Fundacją TV Puls „Pod Dębem” podejmujemy działania wspierające ich dobrostan. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w podejmowane inicjatywy. Warto pomagać.”

Projektowi towarzyszy kampania, która ma na celu zwrócenie uwagi na problem wielu seniorów, którzy nie mają stałego dostępu do pełnowartościowych i ciepłych posiłków.

Fundacja apeluje do wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć realizację projektu Wspólny Obiad „Pod Dębem” do wsparcia finansowego w postaci SMS lub jednorazowych wpłat. Pozwoli to nam rozszerzyć skalę działań i tym samym sprawić, że więcej potrzebujących seniorów będzie mogło jeść ciepłe obiady. To dzięki Państwa pomocy możemy wprowadzać pozytywne zmiany w życiu seniorów i sprawić, że będą czuli się bardziej docenieni i zauważeni.