Prosimy o wskazanie Fundacji TV Puls „Pod Dębem”przy wypełnianiu PIT (nasz nr KRS 0000 491 153) i przekazanie 1,5% podatku dla Seniorów.

2022 rok był dla nas bardzo intensywny:

  • zwiększyliśmy zasięg działań i obecnie pomagamy niemal 2.700 osobom starszym- głównie mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej oraz podopiecznym Dziennych Domów Pobytu. Obecnie wspieramy 39 ośrodków, ale prośby o pomoc napływają do nas z kolejnych miejsc.
  • systematycznie pracujemy, aby poprawiać jakość życia osób starszych, reagujemy też na sytuacje kryzysowe.

Środki z 1% podatku, jakie otrzymaliśmy w 2022 roku, przeznaczyliśmy na zakup i montaż windy w DPS w Sandomierzu.Dzięki temu mieszkańcy mogą teraz korzystać z własnego ogrodu, do którego nie mieli wcześniej dostępu, ponieważ większość z nich porusza się na wózkach inwalidzkich oraz o kulach. 

Na początku roku pomagaliśmy również materialnie potrzebującym seniorom z Ukrainy.

W ramach projektu „Sieć pokoleń – bezpieczny senior online” już od dwóch lat dostarczamy sprzęt technologiczny do placówek opiekuńczych w całej Polsce i uczymy podopiecznych jak z niego korzystać.Od listopada organizujemy również cykliczne spotkania z psychologiem w otwartej formule online, by każdy mógł skorzystać z tej specjalistycznej wiedzy.

We  współpracy z partnerami, przygotowaliśmy też paczki świąteczne dla wszystkich podopiecznychFundacji. Łączna kwota darów była zbliżona do 130 000 zł.

Prosimy o przekazanie 1,5% podatku i wspieranie osób starszych, które borykają się z ogromną ilością problemów, a często pozostają z nimi sami, bez pomocy bliskich.

Aby móc działać potrzebujemy stałego wsparcia od Darczyńców. Razem możemy więcej!

Dziękujemy.

Fundacja TV Puls „Pod Dębem”

KRS 0000 491 153