Plan filmowy w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu